joomla vector social icons

O co nám jde

Když jsme se dávali dohromady a vzájemně poznávali, tak i když jsme měli na některé věci odlišný pohled, spojoval nás jeden názor.

Chceme diskuzi, diskuzi bez urážení, napadání, lží, ponižování a manipulace, chceme respekt k názoru druhého.

Chceme přesný opak toho, jak se chová už dlouhou dobu vedení obce Hudlice.

Chceme, aby se na řízení obce a rozhodování o její budoucnosti podílelo co nejvíce jejich občanů různých věkových skupin.

Bez informací to nelze. Chceme informace o záměrech v době jejich vzniku, ne jako bod jednání zastupitelstva ke schválení, kdy už je dopředu rozhodnuto a diskuze postrádá smysl.

Chceme, aby ješitnost neměla navrch nad spoluprací, chceme, aby lži a manipulace nebyly považovány za argumenty.

I proto přicházíme s webovými stránkami. Na jednu stranu budou přinášet aktuální informace, na straně druhé budou historickou pamětí. Není totiž výjimkou, že po čase se začne na skutečný průběh zapomínat, překrucovat události a to mnohdy naprosto záměrně. Argumenty budeme podkládat fakty, písemnou korespondencí, zápisy, nahrávkami a citacemi s odkazem na zdroj.

Věříme, že si najdete v množství informací ty, které vás zajímají a zachováte nám přízeň.