joomla vector social icons

Co občané nevědí

Autor: Jiří Bureš

I když jsem nikdy nebyl členem komunistické strany, kandidoval jsem do zastupitelstva obce Hudlice na kandidátce KSČM, za což se nestydím. Také jsem v té době plně věřil panu starostovi Pavlu Hubenému. A proč mu dnes už nevěřím?

Nelíbí se mi, že se neříká občanům úplná pravda, ale jenom to co se hodí.

Cituji pana starostu z Hudlického zpravodaje: "Kdo chce reálně vnímat, co všechno se za ten rok v obci událo a podařilo tak to vidí, ti ostatní to budou jen vše  hanit, vedení obce pomlouvat , psát stížnosti, požadavky a udání bez toho, aby sami něčím pomohli anebo získali pro obec jedinou korunu dotace na občanskou vybavenost.".

Já se považuji za občana, který i když používám na čtení dioptrické brýle, vidí. Pan starosta Hubený pro obec udělal hodně, to nikdo nerozporuje, ale dnes jsem zastupitel a mohu nahlédnout, jak se říká pod pokličku, a, bohužel, některé věci se mi nelíbí.

Jako jedna z věcí, na kterou chci reagovat, je článek, že je zde "5+1 zastupitel, kteří si neplní své základní povinnosti zastupitele".

Tak především by pan starosta měl začít sám u sebe. Plnit si základní povinnost starosty jako představitele obecního úřadu a poskytovat informace (dokumenty, smlouvy) každému zastupiteli, který o to požádá. To se neděje  a poté nám nezbývá nic jiného, nežli poslat žádost, a následně do Prahy na ministerstvo vnitra stížnost, že  obecní úřad v Hudlicích neumožnil zastupitelům to, na co mají ze zákona právo. Nás to také netěší psát neustále žádosti, abychom jako zastupitelé mohli nahlédnout třeba do smlouvy ohledně kanalizace nebo rekonstrukce hřiště a šaten, kde zjistíte, že určité stránky v dokumentaci chybí. Když se zeptáme, proč určité stránky chybí, tak se odpovědi nedočkáme. Tak musíme znovu sepsat žádost na obecní úřad, který má ze zákona danou lhůtu na odpověď. A když do zákona dané lhůty nic neobdržíme z obecního úřadu, tak musíme napsat stížnost do Prahy na ministerstvo vnitra, což je pro nás zastupitelé, jako poslední možnost.

Děláme to proto, aby se na obecním úřadě v Hudlicích dodržoval zákon. To je zákon o poskytování informací, aby se mohli všichni zastupitelé a občané včas seznámit a vyjádřit ke všem tématům, co se připravují nebo co se událo v obci.

Chceme, aby se vše dělalo transparentně a aby opravdu celé zastupitelstvo spolupracovalo. Nám ale připadá, že to je záměr, aby bylo zastupitelstvo rozdělené a tím byl vytvořen nepřítel (posuďte jenom, jak nás oslovuje - 5+1 zastupitel, ti na druhé straně stolu, ti na konci stolu, v lepším případě opozice), který chce pro obec jenom to nejhorší.

Jeden z příkladů, který hovoří za vše. Všichni víte, že zastupitelstvo obvykle začíná na obecním úřadě v 18:00 hodin. Bohužel, pouze vybraní zastupitelé obdrží SMS zprávu, že se sejdou už v 17:00 hodin v kanceláři pana starosty (dříve jsem byl jeden z nich). No a tam hodinu před "řádným" zasedáním zastupitelstva se těch několik vybraných zastupitelů detailněji seznámí s obsahem, co se bude projednávat a také jak se bude hlasovat. Nechci být členem části autoritářského zastupitelstva. Dnes už žádnou SMS zprávu nedostávám, protože já hlasuji v souladu se slibem, který jsem složil, a ne jak někdo chce. Doba se změnila, dříve se hlasovalo poslušně a jednotně, ale ty časy už jsou pryč, dnes máme demokracii a svobodu vyjadřování!

Několikrát nám starosta připomínal, že neplníme slib, který jsme složili. Že nevykonáváme funkci v zájmu obce. Ale to zase vytrhl ze slibu jenom to, co se mu hodilo k tomu, aby nás opět špinil. Celý slib zní: 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.".

Vykonám svoji funkci v zájmu občanů Hudlic a hlavně se řídím zákony České republiky. Nebo jsou snad v zájmu občanů netransparentní veřejné zakázky, bezhlavé pouštění se do dotačních projektů bez ohledu na schopnost je zvládnout včas a řádně, bez znalosti, kolik bude stát v budoucnu provozování a opravy a kde na to obec vezme peníze?