joomla vector social icons

Vzpomenete si ještě?

Autor: Radovan Buroň

Vzpomenete si ještě, jak na ustavujícím jednání zastupitelstva 31. 10. 2018 p. Otakar Sklenář fotografoval hlasování zastupitelů? A vzpomenete si ještě, jak nevybíravým způsobem jej Pavel Hubený napomínal?

Přitom p. Otakar Sklenář řádně uvedl důvod, proč fotografuje zastupitele, tedy že chce mít uchováno, jak kdo hlasoval. Tedy vše v souladu s legislativou.

Ale nebyl by to Pavel Hubený, kdyby nevyhrožoval vyvedením z jednací místnosti případně přerušením jednání zastupitelstva. Prohlašoval, že se p. Otakar Sklenář dopouští protiprávního jednání, že jedná v rozporu se směrnicí GDPR (kdo ví, jestli alespoň Pavel Hubený ví, co ta zkratka znamená, o tom jestli zná směrnici obsahově by se dalo s velkým úspěchem pochybovat). Opět lež nebo neznalost mistrovskou manipulací deklarovaná jako jediná pravda Pavla Hubeného?

Legislativní oprávněnost můžete posoudit v článku Můžete nahrávat zasedání zastupitelstva?, posouzení, zda se ze strany Pavla Hubeného jednalo o lež nebo manipulaci, ponechám na vás. I když, i obě odpovědi mohou být správné.