joomla vector social icons

Hřbitov v Hudlicích a jeho pasportizace

Autor: Jiří Bureš

Bydlím v dolní části obce, kousek od hřbitova. Občas se tam zajdu podívat, zejména když mě občané sami na něco upozorní. Například jedna z věcí jsou špatně čitelné číslování hrobů. Stav hřbitova je neuspokojivý. Jednou z činností, která mohla být takovým startovacím bodem pro zvelebení hřbitova, byla jeho pasportizace.

Pasportizace je poměrně široký pojem, jeho význam a zejména výhody, které naší obci může vyhotovení kvalitního pasportu přinést, je veliký. Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport nám pomůže získat přehled o majetku obce a to včetně dodatečných informacích o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních vztahů.

Pasport hřbitova je také velmi užitečný nástroj, který umožní efektivní správu hřbitova. Zejména v oblasti  číselném označení hrobů, která slouží k orientaci návštěvníků, nebo případně pro platby nájmu za hřbitovní jednotky. Také tento soubor informací umožňuje správci jeho efektivní využití a plánování nákladů na jeho údržbu a obnovu.

Obec utratila z rozpočtu za pasport hřbitova 30.000 Kč. Odkaz na pasport hřbitova je na obecních webových stránkách, jinde na internetu pak naleznete plán hřbitova. Jednou z činností bylo i označení hrobových míst, jak moc se povedlo nebo spíše nepovedlo, posuďte sami. Fotografie jsou ilustrační a rozhodně se nejedná o ojedinělé případy nečitelného označení hrobů.

Zřejmě budete se mnou souhlasit, že toto důstojné místo posledního odpočinku našich nejdražších a někdy v budoucnu i nás, by si určitě zasloužilo větší pozornost obecního úřadu. Přestože pozemek hřbitova patří Římskokatolické farnosti Beroun, je třeba na údržbu a obnovu hřbitova nejen naplánovat dostatek finančních prostředků, ale údržbu a obnovu i provádět, což nespočívá pouze v sekání trávy a odvozu odpadu. Nevím, jestli někdo někdy jednal s Římskokatolickou farností Beroun. Domnívám se, že tam je třeba začít.

A pak je nutný správce hřbitova, osoba, která se bude o hřbitov starat průběžně.