joomla vector social icons

Hřiště u lesa a šatny - co se skrývá za neochotou OÚ informovat?

Od rekonstrukce hřiště a šaten u lesa už uběhl nějaký ten pátek. Mohli byste se divit, proč se o ně stále zajímáme, když už stojí, ale věřte, že je se na co ptát. Začněme tím, na co jsme se ptali několikrát na jednáních zastupitelstva - tedy jak obecní úřad zajistil přístup veřejnosti na hřiště, pro které je určeno a bylo podmínkou získané dotace. A odpovědi? Nemůžeme tam pustit veřejnost, protože by to zničila. Správce nemůžeme mít, protože by chtěl za to platit. Hřiště jsme pronajali SK Hudlice, to se má postarat (na ceduli u hřiště je uveden p. Miroslav Cipro). "Zavolejte mi", řekla zastupitelka p. Chaloupková, "já Vám půjčím klíče." A co ti ostatní, kdo jim půjčí klíče?

Cena rekonstrukce byla, jako obvykle, oproti původní smlouvě navýšena, další objednávky mimo veřejné zakázky pro SPEKTRA, spol. s r.o. byly za 733 870 Kč.

Chybí dokumenty k zakázce a to i takové, jako jsou předávací protokoly a soupis vad a nedodělků (na jednom z dokumentů jsme našli pouze odkaz na něj).

Obecní úřad zastoupený starostou Pavlem Hubeným odmítá poskytnout informace k této veřejné zakázce, částečně jsme uspěli u KÚ SčK (částečně proto, že uložil povinnost obce informace poskytnout nebo žádost odmítnout, ale P. Hubený si vybírá, které zákony a povinnosti se mu hodí a bude, než on sám dodržovat, spíše vyžadovat jejich dodržování ostatními).

Ještě se ptáte, proč se ptáme? My se ptáme i za vás.