joomla vector social icons

Starosta nerespektuje rozhodnutí KÚ SčK

 Aktualizováno 21. 8. 2020 

Výňatek ze slibu zastupitele - "Slibuji na svou čest a svědomí ... řídit se ... zákony České republiky."

Starosta Pavel Hubený vědomě porušuje slib zastupitele tím, že nerespektuje pravomocná rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který mu uložil zjednat nápravu.

Zde je přehled porušení starosty Pavla Hubeného proti rozhodnutím nadřízeného orgánu:

3. 7. 2020, Obsah spisu ZŠ

14. 7. 2020, Obsah spisu Kanalizace a ČOV

15. 7. 2020, Obsah spisu Přestavba šaten

15. 7. 2020, Provozní řád skládky

15. 7. 2020, Obsah spisu Hřiště u lesa

16. 7. 2020, Chybějící dokumenty u veřejné zakázky Hřiště u lesa

24. 7. 2020, Stavební deník ZŠ

19. 8. 2020, Platy, odměny a jiné příjmy

19. 8. 2020, Poddodavatelé SPEKTRA ve veřejné zakázce ZŠ

Od listopadu 2018 jsme žádali o poskytnutí informací v průměru 1x měsíčně. Nemyslíme si, že by s ohledem na to, že nedostáváme žádné informace o dění na úřadu, to bylo přespříliš. Jsme zastupitelé a chceme vědět, co se na úřadu děje, abychom mohli řádně vykonávat funkci zastupitele.

Ale Pavla Hubeného totiž výhodnější manipulovat v Hudlickém zpravodaji s počtem žádostí a stížností, které v době, "kdy plnil náročné úkoly kladené na veřejnou správu" (jako bychom četli před 30 lety Rudé právo), aby vypadal jako dobrotivý chudák, kterému se snažíme házet klacky pod nohy, aniž by uvedl, že stížnosti jsou reakcí na jeho neochotu sdělit informace o dění na obecním úřadu a že další stížnosti jsou pak stížnostmi na nevyřízení ani těch předchozích stížností. O tom, že mu na úřadu chybí důležité dokumenty, jako jsou např. předávací protokoly u veřejných zakázek, soupisy vad a nedodělků apod., se samozřejmě rozepisovat nebude. Proč asi na úřadu tyto dokumenty nemohou nalézt?

Obvykle obdržíme "Vyřízení stížnosti", které ale žádným vyřízením není, pouze je opět ze strany starosty Pavla Hubeného snůškou útoků a osočování.

Jeho veličenstvo rozhodlo. laughing

Vraťme se ještě jednou ke slibu zastupitele - "Slibuji na svou čest a svědomí ... řídit se ... zákony České republiky." Že by Jeho blahorodí nemělo čest a svědomí?