joomla vector social icons

Starosta nerespektuje rozhodnutí KÚ SčK

Starosta Pavel Hubený nerespektuje rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který mu uložil zjednat nápravu. Přitom co je jednodušší, než z informačního systému spisové služby vyexportovat údaje o spisu a v něm vedených dokumentech. Pročpak asi tento jednoduchý úkon, který i s odpovědí nezabere více než 10 minut, není ochoten provést a brání se zuby nehty? Buď nechce poskytovat žádné informace o dění na obecním úřadu, nebo je v dokumentech na obecním úřadě takový nepořádek, že není o nich vůbec přehled, nebo jsou tam věci, které nesmí nikdo spatřit.

Pro něj je totiž výhodnější manipulovat v Hudlickém zpravodaji s počtem žádostí a stížností, které v době, "kdy plnil náročné úkoly kladené na veřejnou správu" (jako bychom četli Rudé právo), aby vypadal jako dobrotivý chudák, kterému se snaží někteří házet klacky pod nohy, aniž by uvedl, že mnohé stížnosti jsou reakcí na jeho neochotu sdělit informace o dění na obecním úřadu a že další stížnosti jsou pak stížnostmi na nevyřízení ani těch předchozích stížností. O tom, že mu na úřadu chybí důležité dokumenty, jako jsou např. předávací protokoly u veřejných zakázek, soupisy vad a nedodělků apod., se samozřejmě rozepisovat nebude. Proč asi na úřadu tyto dokumenty nemohou nalézt?

Obdrželi jsme "Vyřízení stížnosti", které ale žádným vyřízením není, pouze je opět ze strany starosty Pavla Hubeného snůškou útoků a osočování.

Jeho veličenstvo rozhodlo. laughing

Na Jeho veličenstvo se slib zastupitele nevztahuje - "Slibuji na svou čest a svědomí ... řídit se ... zákony České republiky." Nebo že by Jeho blahorodí nemělo čest a svědomí?

Za čtyři měsíce nebyl schopen sdělit obsah spisu! Tak co tam nakonec nalezneme?

Bližší informace naleznete na stránce Hřiště u lesa a šatny.