joomla vector social icons

Dvojí metr veřejných zakázek

U veřejné zakázky za 2,15 mil. Kč na opravu ulice V rokli je v zadávací dokumentaci uvedena MAXIMÁLNÍ přípustná cena. Dokonce se i soutěž opakovala, protože se přihlásil pouze jeden uchazeč a s nabídkovou cenou vyšší. Přitom tady by nějakých 10 % navíc nebolelo tolik, jako navýšení předpokládané ceny o 8 % (tj. o 2,26 mil. Kč) u veřejné zakázky na rozšíření kapacity základní školy. Navýšení ceny u základní školy je tedy vyšší než celková cena opravy ulice V rokli!

Ve veřejné zakázce Rozšíření kapacity základní školy ale pochopitelně podmínka maximální přípustné ceny chybí. Také to, že se přihlásil jediný uchazeč SPEKTRA a s cenou vyšší nevadilo. Zkrátka dvojí metr. Tady ani klišé starosty Pavla Hubeného o péči řádného hospodáře neplatí. A ani ho hanba nefackuje. A proč by měla? No protože slíbil zastupitelům, že jim předloží zadávací dokumentaci k posouzení a připomínkám před jejím zveřejněním. To neudělal.

Podvedl nás, protože věděl, že bychom byli proti nezastropování ceny. A tak může farizejsky tvrdit, že je vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Ale co čest? Ta mu nic neříká, naopak, kdyby nějakou měl, byla by mu v jeho činnostech jen na přítěž.

Další příklad. Zastupitelstvo se závazně usneslo (odsouhlasilo, a to včetně koaličních zastupitelů) na úpravách v jim předložené dohodě s HABAU ohledně nefunkčních čidel v kanalizačních jímkách, ale on nakonec změny neprovedl a podepsal dohodu s HABAU v neodsouhlasené podobě.

A myslíte si, že se i v tomto případě ozval někdo jiný, než opoziční zastupitelé?