joomla vector social icons

Nevyřízené žádosti, stížnosti, podněty ...

Žádosti o poskytnutí informací jsou pro nás jediným zdrojem informací o dění na obecním úřadu. Pracovní jednání zastupitelů se nekonají, na zasedáních zastupitelstva dostáváme informace buď vůbec žádné, nebo zkreslené a ničím nepodložené. A informace v Jedovaté slině (Hudlický zpravodaj)? I Haló noviny se krčí ve stínu této hlásné trouby Hubeného a Hrkala a stydí za svoji otevřenost a důvěryhodnost informací.

A jak máme bez řádných informací vykonávat funkce zastupitelů? Máme jen tupě zvedat ruce při hlasování? Ne, my máme vlastní rozum, umíme informace vyhodnocovat, umíme samostatně přemýšlet, nejsme stádo ovcí. Nejsme zastupiteli proto, abychom podporovali chorobnou ctižádost podpíranou ješitností jedné osoby. Přemýšlíme a vidíme dále než na čtvrt roku dopředu.

Stěžuje-li si pak Pavel Hubený na množství žádostí a stížností z naší strany, pak věřte, že, jak často říká sám, "v podstatě víceméně míchá jabka s hruškami". Nemyslíme si, že zeptat se jednou za měsíc je hodně, více těch žádostí nebylo, o čemž se můžete přesvědčit sami, protože veškeré dokumenty na rozdíl od obecního úřadu zveřejňujeme (my totiž nemáme co skrývat a utajovat). A také si nemyslíme, že zaslat např. požadovaný provozní řád skládky, který by měl být zveřejněn i na webu obce, je tak složité. Ono ale stejně jako v mnohých dalších případech není co poslat, protože zkrátka neexistuje. Takže zpátky k ovoci - nemuseli bychom podávat několik stížností, kdyby Pavel Hubený dodržoval zákony. Na každou žádost navazují obvykle 3 stížnosti a ani usnesení KÚ SčK Hubeného nepřiměje, aby ho splnil a informace poskytl.

Na této stránce zveřejňujeme přehled nevyřízených dokumentů.