joomla vector social icons

Lokalita "U kaštanu"

Autor: Jiří Bureš, Radovan Buroň

Navrhli jsme zařadit na pořad jednání zastupitelstva 24. 9. 2020 převzetí stavby „Hudlice U kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace“ a splaškové tlakové kanalizace. Podle informací, které máme, starosta Pavel Hubený svojí nečinností brání převzetí stavby (komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, splašková tlaková kanalizace), aby zájemci o stavbu rodinných domů v této lokalitě mohli vůbec začít, tedy koupit si pozemek.

Co ho k tomu vede? O co nebo o kolik vlastně jde?

Bližší informace naleznete v článku Zařazení na pořad jednání.