- odešli jsme na protest proti zmocnění k rozsahu a provádění rozpočtových opatření Radě obce Hudlice, rozpočtovými opatřeními napravují elementární chyby při plánování rozpočtu, vyjmenovat všechny, kdo hlasovali pro (všech 9).

Pozvánka a podklady

Usnesení