- Hubený si vynutil odůvodnění s podpisem, proč někteří zastupitelé nesouhlasí se závěrečným účtem (vyžádat si kopie podepsaných dokumentů, poslechnout audio nahrávku - odůvodnění Hubeného).

- dofinancování požárního vozidla, nabídková cena 1 050 000 Kč bez DPH. Kolik byl původně schválený rozpočet?

Pozvánka a podklady

Usnesení