- Obecně závazná vyhláška "Veřejný pořádek" - Hubený se vymlouval, že obec nic nemůže, že musí občan volat Policii ČR. Toto není jediné řešení, jenom spoléhá na o, že se lidé budou bát zavolat policii. Starosta "může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku", zák. č. 128/200 Sb., o obcích, § 103, odst. 4, písm. d).

Pozvánka a podklady

Pozvánka a podklady II. (další)

Usnesení

Radovan Buroň - Zveřejňování zvukových nahrávek ze zasedání

Radovan Buroň - Vystoupení k dodatku ke smlouvě SPEKTRA