Aktualizováno 27. 5. 2020 

V pondělí 18. 5. 2020 jsme podali návrh na zařazení na pořad jednání zastupitelstva. Náš návrh předložený 6 zastupiteli nebyl zařazen v předloženém znění, ale opět si Pavel Hubený neodpustil osočování, pomluvy a manipulaci a předkládá text sám a v jiném znění. Hovořit v jeho případě o mravnosti, je zbytečné, protože kde nic není, ani smrt nebere. Je to on, kdo záměrně rozeštvává, aby pak pokrytecky v Jedovaté slině (obecní zpravodaj), na zastupitelstvu, ale i při jakékoliv jiné příležitosti pomlouval ty, kteří nesdílejí jeho názor a dělal okolo své osoby svatozář.

Zaslali jsme mu ihned stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva a rovněž se obrátili na Ministerstvo vnitra ČR. Na zastupitelstvu jsme se zdrželi hlasování o bodu v demagogické podobě Pavla Hubeného.

Den před zasedáním zastupitelstva 26. 5. 2020 jsme dostali podklady pro další bod, který nebyl v pozvánce - Změna zřizovací listiny ZŠ, a to s právní vadou. Jednání zastupitelstva bylo přerušeno na přibližně 20 minut, aby starosta mohl najít zřizovací listinu, na kterou se odvolával jím předložený dodatek. Zdůvodňoval to tím, že teprve předchozí čtvrtek dostala p. ředitelka informace o nutné změně zřizovací listiny a že je to vzor (zastupitelům nebyl ke schválení předložen dodatek v konečném znění). Po více než roce od schválení podání žádosti o dotace jsou starosta i p. ředitelka překvapeni, že s rozšířením o II. stupeň bude nutná změna zřizovací listiny! Co dalšího je překvapí? Které další dříve a včas předvídatelné věci budou řešit za pochodu? Vypadá to tak, jakoby Hudlice byla první obec v republice, která bude mít II. stupeň ZŠ. Ale ne. Potvrzují se jenom naše obavy a dřívější výtky, že projekt není řádně připraven, že starostův přístup "teď to nemusíme dělat, teď to není třeba, cenu nemusíme znát, přece nebudeme dělat projekt do šuplíku, teď schválíme jenom toto, vždyť to můžeme později odmítnout" je nekoncepční a chaotický. K odmítnutí i špatně připraveného projektu nikdy nedojde, protože v dalším kroku odůvodňuje nutnost jeho schválení tím, že "dotaci přeci nevrátíme, cenu nemusíme znát, schválíme další krok a uvidíme". Ta nekoncepčnost je však pouze zdánlivá. Jde totiž o jeho záměrnou manipulaci, protože řádně připravený projekt by odhalil jeho slabiny (starosty i projektu) a hledal by podporu podstatně hůře a neměl by se později na co vymlouvat.

A jaká je stávající bilance nákladů na rozšíření základní školy? Podívejte se, kam jsme se dostali ze starostou deklarovaných 22 000 000 Kč na zastupitelstvu 26. 2. 2019.

Návrh k zařazení na pořad jednání, 18. 5. 2020

Stížnost na nezařazení na pořad jednání, 22. 5. 2020

Pozvánka a podklady, 19. 5. 2020

Pozvánka a podklady II., 21. 5. 2020

Pozvánka a podklady III., 26. 5. 2020