Jsme Vaši spoluobčané, kteří se sdružili, aby společně s Vámi dosáhli 

Otevřenosti úřadu
- jednáním zastupitelstva minimálně 6x ročně
- veřejně přístupnými jednáními rady
- pravidelnými diskusemi s občany, respektem k názorům občanů na věci veřejné 

Efektivního využívání obecního majetku
- snižováním zadluženosti obce pro další generace
- každoročními hloubkovými audity a revizemi smluv
- zveřejňováním účetních dokladů a smluv 

Rozvoje služeb pro občany
- podporou kulturních a sportovních akcí pro všechny věkové kategorie
- spoluprací se sportovními a zájmovými kroužky v obci
- podporou podnikatelského prostředí v obci
- podporou sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené 

Revitalizace obecních studní 

Bezpečnosti při pohybu v obci, zejména dětí 

Oprav komunikací v obci

Jsme Vaši spoluobčané, kteří se sdružili, aby společně s Vámi dosáhli změn v naší obci k lepšímu. Zatím je nás patnáct, kteří kandidují do místního zastupitelstva i za Vás. Žádný z nás není pouze do počtu, nejsme stranou jednoho muže, všechny názory mají stejnou váhu. Jsme lidé pracující v různých oborech, s pracovními i životními zkušenostmi. Víme, co chceme, ale víme, i co nechceme.

  • Chceme pro každého informace o dění v obci, chceme častější jednání zastupitelstva s podrobnými informacemi o bodech jednání a jejich zveřejnění. Nechceme pro Vás zastupitelstvo bez diskuse zastupitelů o projednávané věci. Budeme Vás seznamovat s jednáními a rozhodnutími rady.

  • Chceme se setkávat a diskutovat s občany, respektujeme názor každého na věci veřejné. Nechceme se o Vaše názory zajímat pouze v předvolebním období.

  • Chceme odpovědně a s rozmyslem hospodařit, budeme zvažovat dlouhodobý vliv investic na příští rozpočty, abychom měli i udržování majetku. Nechceme dále zadlužovat obec jako předešlí zastupitelé, kdy současný dluh 16 miliónů korun představuje roční obecní náklady. Nebudeme zalepovat díry ve špatně připraveném rozpočtu navýšením daně z nemovitosti, jako předešlí zastupitelé. Provedeme hloubkový audit a zrevidujeme smlouvy, budeme zveřejňovat účetní doklady a smlouvy, abyste nás mohli kontrolovat. Budeme zveřejňovat platy starosty a místostarosty a příjmy zastupitelů.
... číst další