Autor: Jiří Bureš, Radovan Buroň

Navrhli jsme zařadit na pořad jednání zastupitelstva 24. 9. 2020 převzetí stavby „Hudlice U kaštanu, plochy pro bydlení, technické vybavení území, komunikace, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace“ a splaškové tlakové kanalizace. Podle informací, které máme, starosta Pavel Hubený svojí nečinností brání převzetí stavby (komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, splašková tlaková kanalizace), aby zájemci o stavbu rodinných domů v této lokalitě mohli vůbec začít, tedy koupit si pozemek.

Co ho k tomu vede? O co nebo o kolik vlastně jde?

Bližší informace naleznete v článku Zařazení na pořad jednání.

 

Autor: Radovan Buroň

Obec Hudlice se nerozvíjí, obec Hudlice stagnuje a stárne. Starosta shání dotace, ale zapomíná na to, že dotace nejsou určeny ke stavbě vlastního pomníku, ale jsou určeny pro rozvoj obce. A obec to jsou její obyvatelé. Nejen ti starousedlíci, kteří nárůst populace nezachrání, ale hlavně mladí lidé, kteří by chtěli v Hudlicích bydlet, založit nebo přivést rodinu, děti.

... číst celý článek

Žádosti o poskytnutí informací jsou pro nás jediným zdrojem informací o dění na obecním úřadu. Pracovní jednání zastupitelů se nekonají, na zasedáních zastupitelstva dostáváme informace buď vůbec žádné, nebo zkreslené a ničím nepodložené. A informace v Jedovaté slině (Hudlický zpravodaj)? I Haló noviny se krčí ve stínu této hlásné trouby Hubeného a Hrkala a stydí za svoji otevřenost a důvěryhodnost informací.

... číst celý článek

U veřejné zakázky za 2,15 mil. Kč na opravu ulice V rokli je v zadávací dokumentaci uvedena MAXIMÁLNÍ přípustná cena. Dokonce se i soutěž opakovala, protože se přihlásil pouze jeden uchazeč a s nabídkovou cenou vyšší. Přitom tady by nějakých 10 % navíc nebolelo tolik, jako navýšení předpokládané ceny o 8 % (tj. o 2,26 mil. Kč) u veřejné zakázky na rozšíření kapacity základní školy. Navýšení ceny u základní školy je tedy vyšší než celková cena opravy ulice V rokli!

... číst celý článek

 Aktualizováno 21. 8. 2020 

Výňatek ze slibu zastupitele - "Slibuji na svou čest a svědomí ... řídit se ... zákony České republiky."

Starosta Pavel Hubený vědomě porušuje slib zastupitele tím, že nerespektuje pravomocná rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který mu uložil zjednat nápravu.

Zde je přehled porušení starosty Pavla Hubeného proti rozhodnutím nadřízeného orgánu:

... číst celý článek

Autor: Radovan Buroň

Proč tak soudím? Dostaly se ke mně články, při jejichž čtení jakobych se přenesl na jednání hudlického zastupitelstva. Bohužel, arogance, neochota diskutovat, prosazování vlastních názorů navzdory ostatním, bezcharakternost, egoismus, ješitnost, záludnost nebo manipulativnost jsou vlastnosti neznající hranic.

Přestože Miroslava Kalouska příliš nemusím, jeho vystoupení ve sněmově 28. 4. 2020 mně zaujalo.

„Padlo tady asi padesát otázek a členové vlády tady sedí jako pecky a ani jeden z nich na ně neodpověděl a říkáte furt, ať táhneme za jeden provaz.”

... číst celý článek

Od rekonstrukce hřiště a šaten u lesa už uběhl nějaký ten pátek. Mohli byste se divit, proč se o ně stále zajímáme, když už stojí, ale věřte, že je se na co ptát. Začněme tím, na co jsme se ptali několikrát na jednáních zastupitelstva - tedy jak obecní úřad zajistil přístup veřejnosti na hřiště, pro které je určeno a bylo podmínkou získané dotace. A odpovědi? Nemůžeme tam pustit veřejnost, protože by to zničila. Správce nemůžeme mít, protože by chtěl za to platit. Hřiště jsme pronajali SK Hudlice, to se má postarat (na ceduli u hřiště je uveden p. Miroslav Cipro). "Zavolejte mi", řekla zastupitelka p. Chaloupková, "já Vám půjčím klíče." A co ti ostatní, kdo jim půjčí klíče?

... číst celý článek

Zakázky SPEKTRA, spol. s r.o.

Obecní úřad nám poskytl informace o úplatných plněních od roku 2010.

Od 8. 2. 2010 do 3. 5. 2019 získala společnost SPEKTRA od obce Hudlice 25 522 921 Kč vč. DPH, se zakázkou na rozšíření základní školy ve výši 29 807 704 Kč vč. DPH celkem ‭55 330 625‬ Kč vč. DPH, což je za posledních 10 let průměrně 5,5 miliónů Kč ročně. Tedy přibližně třetina ročního rozpočtu obce jen pro jednu firmu.

Další informace naleznete v Zakázky SPEKTRA, spol. s r.o.

Autor: Radovan Buroň

Vzpomenete si ještě, jak na ustavujícím jednání zastupitelstva 31. 10. 2018 p. Otakar Sklenář fotografoval hlasování zastupitelů? A vzpomenete si ještě, jak nevybíravým způsobem jej Pavel Hubený napomínal?

Přitom p. Otakar Sklenář řádně uvedl důvod, proč fotografuje zastupitele, tedy že chce mít uchováno, jak kdo hlasoval. Tedy vše v souladu s legislativou.

... číst celý článek

Autor: Jiří Bureš

Bydlím v dolní části obce, kousek od hřbitova. Občas se tam zajdu podívat, zejména když mě občané sami na něco upozorní. Například jedna z věcí jsou špatně čitelné číslování hrobů. Stav hřbitova je neuspokojivý. Jednou z činností, která mohla být takovým startovacím bodem pro zvelebení hřbitova, byla jeho pasportizace.

... číst celý článek

Tak dělali nebo nedělali?

V článku Slovo starosty, který byl zveřejněný ve zpravodaji Hudlice Dnes, 27. 9. 2019, číslo 4, Pavel Hubený mj. píše:

"Bohužel zahájení vlastních stavebních prací se opožďuje v důsledku dalších požadavků dotčených orgánů. Obec průběžně zajišťuje vše pro co nejrychlejší realizaci tohoto záměru ...".

Ale 21. 2. 2020 v odpovědi na naši žádost o poskytnutí informací Pavel Hubený uvedl "Z toho vyplývá, že obec Hudlice nevedla s dotčenými orgány jakoukoliv korespondenci ...".

Tak jak je starosto? Zajišťovali nebo nevedli?

Další podrobnosti najdete v Rozšíření základní školy.