JŘBU jednací řízení bez uveřejnění
KÚ SčK Krajský úřad Středočeského kraje
MF ČR Ministerstvo financí České republiky
MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky
Mze ČR Ministerstvo zemědělství České republiky
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad
obecní úřad
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů
výběrové řízení
VZ veřejná zakázka 
ZMR zakázka malého rozsahu
JPPUP tisková agentura Jedna paní povídala u pumpy