Informací o dění na obecním úřadu je poskrovnu, a proto se vám je budeme snažit přinášet my. Ptáme se formou žádostí o informace, domáháme se stížnostmi informací, které nám nebyly poskytnuty, porovnáváme informace obecního úřadu z různých zdrojů (korespondence, jednání zastupitelstva, zpravodaj Hudlice Dnes, ...). Předkládáme vám zejména dokumenty, abyste informace mohli sami posoudit a udělat si svůj vlastní názor.

Je zde také Poradna, mnohé názory jsou převzaty od renomované právní kanceláře Frank Bold (poradnu neprovozuje, ověřte si vždy aktuálnost) a Oživení.cz (poradnu neprovozuje, ověřte si vždy aktuálnost), a porovnejte vyjádření poradny s vyjádřeními Pavla Hubeného. Budete překvapeni jejich rozdílností např. ve věci pořizování audio nahrávek, fotografování a jiných.

Aktualizováno 10. 7. 2020

Žádosti o poskytnutí informací jsou pro nás jediným zdrojem informací o dění na obecním úřadu. Pracovní jednání zastupitelů se nekonají, na zasedáních zastupitelstva dostáváme informace buď vůbec žádné, nebo zkresléné a ničím nepodložené. A informace v Jedovaté slině (Hudlický zpravodaj)? I Haló noviny se krčí ve stínu této hlásné trouby Hubeného a Hrkala a stydí za svoji otevřenost a důvěryhodnost informací.

A jak máme bez řádných informací vykonávat funkce zastupitelů? Máme jen tupě zvedat ruce při hlasování? Ne, my máme vlastní rozum, umíme informace vyhodnocovat, umíme samostatně přemýšlet, nejsme stádo ovcí. Nejsme zastupiteli proto, abychom podporovali chorobnou ctižádost podpíranou ješitností jedné osoby. Přemýšlíme a vidíme dále než na čtvrt roku dopředu.

Stěžuje-li si pak Pavel Hubený na množství žádostí a stížností z naší strany, pak věřte, že, jak často říká sám, "v podstatě víceméně míchá jabka s hruškami". Nemyslíme si, že zeptat se jednou za měsíc je hodně, více těch žádostí nebylo, o čemž se můžete přesvědčit sami, protože veškeré dokumenty na rozdíl od obecního úřadu zveřejňujeme (my totiž nemáme co skrývat a utajovat). A také si nemyslíme, že zaslat např. požadovaný provozní řád skládky, který by měl být zveřejněn i na webu obce, je tak složité. Ono ale stejně jako v mnohých dalších případech není co poslat, protože zkrátka neexistuje. Takže zpátky k ovoci - nemuseli bychom podávat několik stížností, kdyby Pavel Hubený dodržoval zákony. Na každou žádost navazují obvykle 3 stížnosti a ani usnesení KÚ SčK Hubeného nepřiměje, aby ho splnil a informace poskytl.

Na této stránce zveřejňujeme přehled nevyřízených dokumentů. Zde je odkaz na úplnou evidenci včetně statistiky ve formátu MS Excel s podporou maker.


datum podání věc typ termín stav
04.05.2020 Informace a podnět (Rozšíření kapacity ZŠ) - nová, Sdělení o průběhu šetření ÚOHS Informace 03.06.2020 řeší ÚOHS
29.05.2020 Zařazení na pořad jednání, Souhlas se ztotožněním Žádost 28.06.2020 čeká se na vyřízení MV ČR
12.06.2020 Stavební deník ZŠ, Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Žádost "106" 12.07.2020 čeká se na vyřízení KÚ SčK
15.06.2020 Podnět ke hloubkové kontrole výkonu spisové služby Informace 15.07.2020 čeká se na vyřízení SOA Beroun
18.06.2020 Nemovitosti nepřipojené na kanalizaci, Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace Žádost "106" 10.07.2020 čeká se na vyřízení OÚ
19.06.2020 Platy, odměny a jiné příjmy starosty a místostarosty, Stížnost na neposkytnutí informací Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na vyřízení OÚ
19.06.2020 Poddodavatelé SPEKTRA, stížnost na neposkytnutí informací Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na vyřízení OÚ
24.06.2020 Nezveřejnění výroční zprávy za rok 2019, Výzva MV ČR k vyjádření Stížnost 08.07.2020 čeká se na vyřízení MV ČR
02.07.2020 Spisová značka a obsah spisu Kanalizace a ČOV Hudlice, Urgence předložení spisu Žádost "106" 10.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
03.07.2020 Provozní řád sběrného dvora, Urgence předložení spisu KÚ SčK Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
03.07.2020 Dokumenty multifunkčního hřiště u lesa včetně šaten, Chybějící dokumenty, Urgence předložení spisu KÚ SčK Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
03.07.2020 Dokumenty Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice, Urgence předložení spisu KÚ SčK Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
03.07.2020 Spisová značka a obsah spisu VZ ZŠ, Rozhodnutí KÚ SčK Žádost "106" 18.07.2020 čeká se na vyřízení OÚ
03.07.2020 Úprava víceúčelového hřiště sportovního areálu U Lesa, Urgence předložení spisu KÚ SčK, čj. 093101 Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
02.07.2020 Spisová značka a obsah spisu VZ ZŠ, Stížnost - Urgence předložení spisu KÚ SčK Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
03.07.2020 Úprava víceúčelového hřiště sportovního areálu U Lesa, Urgence předložení spisu KÚ SčK, čj. 093107 Žádost "106" 11.07.2020 čeká se na předložení spisu KÚ SčK
09.07.2020 Stavební deník ZŠ, Žádost o poskytnutí informací Žádost "106" 24.07.2020 čeká se na vyřízení OÚ
10.07.2020 Zasílání dokumentů v elektronické podobě, Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti a informaci o vyřizování Žádost 09.08.2020 čeká se na vyřízení KÚ SčK