Podávání žádostí o informace se řídí zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Obecní úřad Hudlice zastoupený starostou Pavlem Hubeným neposkytuje dostatek informací o činnostech úřadu a pokud je poskytne, obvykle 4x za rok ve zpravodaji Hudlice dnes, jsou mnohdy zkreslené i nepravdivé.

Za této situace je pro nás podání žádosti o poskytnutí informace jediným prostředkem, jak získat informace, které jsou pro naši činnost zastupitelů důležité.

Informace nám obecní úřad neposkytuje v souladu se zákonem v tzv. otevřených datech s vysokým stupněm otevřenosti (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 3, odst. 7, Novela zákona o svobodném přístupu k informacím). Kvůli tomu není možné informace zpracovávat a analyzovat hromadně, pomocí počítačových programů. Na základě těchto hromadných zpracování nemohou posléze vznikat mobilní a webové aplikace, jejichž prostřednictvím by bylo možné s informacemi získanými dle InfZ lépe pracovat (Novela "Infozákona" - malá revoluce ve zpracování informací?).

A protože obecní úřad včele s Pavlem Hubeným tímto opět nedodržuje zákony a ani se nesnaží stav napravit, nezbývá nám nic jiného, než si formálně stěžovat a dožadovat se nápravy. Až si bude Pavel Hubený zase "stěžovat", na zatěžování a množství stížností, měl by si uvědomit, že příčinou stížností je jeho protizákonné jednání. Jeho neschopnost pracovat s elektronickými dokumenty a daty pak pracnost pouze mnohonásobně navyšuje. Nebo snad export dat z informačního systému ve formátu např. CSV a vytváření dokumentů ve formátu PDF se strojově čitelnou vrstvou jsou čerstvé novinky? Ale kde že, export dat zvládá obecním úřadem používaný informační systém Ginis více než 20 let a ukládat dokumenty do formátu PDF umí Microsoft Word také více než 5 let.