Proč jsme podali žádost o informace

Zajímalo nás, jaké obecní úřad dělal kroky k odstranění závad u domovních čerpacích jímek a jaké jsou podmínky dohody o narovnání s HABAU CZ s.r.o.

S ohledem na to, že se Obec Hudlice vzdala práv a nároků souvisejících s reklamací, včetně práv na odstranění vad a nároku na zaplacení smluvních pokut či náhrady škody (článek II., odst. 2.1. dohody), hledáme ještě odpověď např. na otázku záruční doby a záručních oprav u obcí provedených oprav namísto původního dodavatele. Jakmile budeme mít informace k dispozici, budeme článek aktualizovat.

Mimo jiné měl obecní úřad k dispozici odborné vyjádření znalce ze dne 28. 11. 2017, který uvádí, že"Vystrojení a snímání hladin není provedeno v souladu s prováděcí dokumentací. Uvedené má devastující účinky na provoz cca 350 ks jímek. K vyšší četnosti poruch na sondách (jejich úplnému zalepení a znefunkčnění) přispívá i časové řízení spínání čerpadel v jímkách, které je nadřazeno sepnutí pomocí dolní elektrosondy.".

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu