Aktualizováno 20. 3. 2020 

O zrušení dolní prodejny COOP jsme se dozvěděli náhodou na jednání zastupitelstva 31. 10. 2018 na základě dotazu veřejnosti. Proto jsme požádali obecní úřad o informace, ze kterých bude patrné, jak jednání probíhala a jestli starosta Pavel Hubený, který jako jediný jednal s družstvem COOP Hořovice, postupoval tak, aby byla zachována prodejna dostupná pro občany dolní části, zejména pak pro seniory, pro něž je zdolání kopce k horní prodejně velmi namáhavé.

Posuďte sami, zda někdo, kdo má zájem o koupi nemovitosti a zná předpokládanou kupní cenu od začátku, jedná tři čtvrtě roku, aktivně se nezajímá o stav a pouze reaguje na věci, které se už staly. A to prodejce byl velmi vstřícný a v prvé řadě až do odmítnutí navrhované kupní ceny jednal pouze se zástupcem obce starostou Pavlem Hubeným. Ke koupi nemovitosti dolní prodejny COOP nebylo zastupitelstvem přijato žádné usnesení, protože odkup nebyl projednán na žádném jednání zastupitelstva. O jednáních není jediná evidenční zmínka ve spisové službě úřadu.

Dále v textu jsou chronologicky seřazeny citace z e-mailové korespondence. E-mailová korespondence, tak jak nám byla poskytnuta je přiložena v dalších článcích.

Na jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019 starosta Pavel Hubený na dotaz Bc. Bronislavy Buroňové na obnovu bývalé dolní prodejny COOP odpověděl, že (citace ze zápisu) „… obec osloví soukromého majitele bývalé prodejny, zda by alespoň dočasně nepronajal tuto prodejnu.“

Tak jsme se ho 3. 3. 2020 zeptali, jak a kdy soukromého majitele oslovil. Snad mu 8 měsíců na splnění slibu stačilo. smile Necháme se překvapit nejpozději 18. 3. 2020.

Překvapeni se nekonalo. "Starosta obce pan Pavel Hubený opakovaně projednával s majiteli ...", "Z tohoto jednání nebyl pořízen žádný písemný dokument ...", uvádí obecní úřad v odpovědi.

Tak jak je to? "Opakovaně" (tedy několikrát) a "z tohoto jednání" (tedy jednoho)? Tak bylo jednání více nebo jedno? Ona je ale celá odpověď zmatená - "Majiteli bylo sděleno, že připravují využití ..." Snad "Majitelem bylo sděleno ..."

Starosta Pavel Hubený, který zastupuje obecní úřad, není schopen doložit, že jednal ve věcech majetkoprávních. A jednal vůbec?

... číst celý článek

I. Efektivita práce obecního úřadu alias neschopnost obecního úřadu

Často a hlasitě si starosta Pavel Hubený stěžuje, kolik že práce měli se zpracováním odpovědi a jak je zdržujeme od práce. Není se čemu divit, že jim zpracování odpovědi trvá dlouho, když celý úřad obešla digitalizace a počítačová gramotnost velkým obloukem.

... číst celý článek

Žádost o informace (zastupitel)

Žádost o informace (zák. č. 106/1999 Sb.)

Odpověď obecního úřadu

Odpověď obecního úřadu - příloha č. 1