Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 19. 6. 2020 

Žádost o poskytnutí informací jsme podali, protože nás zajímá, v jakém stavu jsou Rozhodnutí o povinnosti připojit se ke kanalizaci vydaná Obecním úřadem Hudlice, jmenovitě starostou Pavlem Hubeným.

Jako obvykle v zákonem stanovené lhůtě pro poskytnutí informací jsme nedostali od OÚ žádnou zprávu, o informacích ani nehovoře, a tak jsme podali Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Žádost o informace

Stížnost na nedodržení lhůty