Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 21. 8. 2020 

Žádost o poskytnutí informací jsme podali, protože nás zajímá, jaké příjmy měli starosta a místostarosta v letech 2018 a 2019.

Odpovědi jsme se jako obvykle nedočkali. Tedy pokud nebudeme za odpověď považovat informaci o nařízení vlády, kterým se odměňování řídí. Ale to víme taky!

Tak Pavel Hubený dělá hloupého, aby nemusel odpovědět. Žádali jsme zcela jasně o VÝŠI odměn. Tak tedy další stížnost na OÚ, poté na KÚ SčK, pak podnět ke hloubkové kontrole MV ČR, pak žaloba.

13. 7. 2020 jsme podali k KÚ SčK Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.

5. 8. 2020 vyzval KÚ SčK urgencí OÚ k předložení spisu.

19. 8. 2020 rozhodnul KÚ SčK v náš prospěch, tedy že OÚ je povinen informace poskytnout.

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu

Stížnost na neposkytnutí informací

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Urgence předložení spisu KÚ SčK

Rozhodnutí KÚ SčK