Proč jsme podali žádost o informace

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 16. června 2016 (R12/2015/VZ-25366/2016/323/PMo) byla Obci Hudlice uložena pokuta ve výši 300 000 Kč za "spáchání správního deliktu" (veřejná zakázka na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod nebyla projednána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách). Zajímalo nás, kdo škodu vzniklou nedodržením zákona zaplatil.

Dle sdělení obecního úřadu pokutu zaplatila společnost ACCON managers & partners, s.r.o.

Co rozhodnutí o uložení pokuty předcházelo? Opět zkreslování informací a manipulace s veřejným míněním Pavla Hubeného. "Je absolutně úsměvné, když někdo tvrdí, že na jednáních Zastupitelstva obce nebylo jednáno o realizaci kanalizace v naší obci. Kupodivu v našem případě se příslušné orgány dlouhodobě tímto oznámením zabývají.“, napsal Pavel Hubený v článku Slovo starosty 17. 4. 2015 ve zpravodaji Hudlice Dnes. Kupodivu správní orgán i přes odvolání Obce Hudlice proti původnímu rozhodnutí svým rozhodnutím potvrdil, že Obec Hudlice nejednala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

A přestože tuto situaci i dle sdělení Pavla Hubeného zavinila společnost ACCON managers & partners, s.r.o., objednává u ní další a další služby a to bez výběrového řízení. Za období od 5. 3. 2014 do 12. 3. 2019 to bylo za 764 500 Kč bez DPH.

 

Odpověď obecního úřadu