Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 16. 7. 2020 

Žádost o poskytnutí informací, v tomto případě provozního řádu sběrného dvora (skládky), jsme podali, protože nás zajímá, jestli provozní řád vůbec existuje.

Odpověď je až k nevíře. Zkráceně řečeno "Obec Hudlice neprovozuje sběrný dvůr a proto vám neposkytneme informace."  Tak proč to na svých webových stránkách obecní úřad uvádí? Nezbylo nám nic jiného, než podat stížnost. Na odpověď si počkáme nejpozději do 28. 3. 2020.

Ale kde že! Počkáme si déle, obecní úřad se neobtěžoval nejen s poskytnutím informací o skládce, ale ani s vyřízením stížnosti. Nezbylo nám nic jiného, než poslat stížnost nadřízenému orgánu (KÚ SčK). A budeme zase čekat.

Stejně jako v ostatních případech OÚ nedodržuje zákon a neodesílá stížnosti nadřízenému orgánu. Podali jsme proto u KÚ SčK Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.

KÚ SčK zaslal 3. 7. 2020 urgenci předložení spisu. Jak vidno, z dodržování zákonů si Pavel Hubený nic nedělá.

15. 7. 2020 vydal KÚ SčK rozhodnutí, kterým ukládá OÚ povinnost poskytnout informace.

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu

Stížnost