Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 10. 8. 2020 

Žádost o poskytnutí informací jsme podali, protože jsme si všimli, že po uskutečnění kolaudace rozšíření základní školy zmizla dopravní značka Parkoviště ze sloupu na kluzišti. Také jsme si všimli, že plocha je v katastru nemovitostí vedena jako "sportoviště a rekreační plocha". Že by další do konce nedotažená akce OÚ? Je kolaudace, je parkoviště, je po kolaudaci není parkoviště.

Jako "tradičně" jsme nedostali žádnou odpověď a nezbylo nám tak nic jiného, než podat Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, abychom dodrželi termíny stanovené zákonem.

5. 8. 2020 jsme dostali odpověď.

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.

Žádost o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Odpověď OÚ