Důvodem pro podání žádostí o poskytnutí informací byl článek Slovo starosty zveřejněný ve zpravodaji Hudlice Dnes, 27. 9. 2019, číslo 4, kde Pavel Hubený píše:

"Bohužel zahájení vlastních stavebních prací se opožďuje v důsledku dalších požadavků dotčených orgánů. Obec průběžně zajišťuje vše pro co nejrychlejší realizaci tohoto záměru i přes nesouhlas některých zastupitelů, kteří rozesílají stížnosti, ale sami nenavrhli jiné řešení tohoto dlouhodobého problému.".

Jak dlouho ještě bude tento zpravodaj hlásnou troubou manipulace, lží, očerňování druhých a polarizace lidí v obci Pavlem Hubeným se zdatným sekundantem kryjící mu záda Rudolfem Hrkalem? Co dělá redakční rada proto, aby tvrzení byla podložena a doložitelná fakty? Co kdyby vyzvala autory článků o doložení tvrzení? Vždyť "dotčené" orgány vydaly závazná stanoviska nejpozději do dvanácti (12) dní od předložení žádosti! V případě stavebního povolení uplynulo od podání žádosti do jeho nabytí právní moci čtyřicet šest (46) dní, ale pro jeho vydání bylo nutné doložení i dalších dokumentů, které nebyly spolu s předložením žádosti doloženy.

Takže žádné "další požadavky dotčených orgánů", jak uvádí Pavel Hubený, ale splnění legislativních podmínek, které byly známy!

Od začátku upozorňujeme na to, a je to jeden z našich hlavních důvodů, proč jsme proti postupu vedení obce a koaličních zastupitelů, že projekt není řádně připraven, že vše se nedělá pět minut před dvanáctou, ale deset minut po dvanácté a tomu odpovídá nízká kvalita řešení a zbytečné náklady nejen na postavení budovy školy, ale hlavně na její budoucí provoz.

Rozložme sdělení Pavla Hubeného na části, aby informace k tomuto sdělení nebyly stejně jako ono sdělení Pavla Hubeného zavádějící, manipulující a lživé.

... číst celý článek

Žádost o informace I.

Odpověď obecního úřadu I.

Žádost o informace II.

Odpověď obecního úřadu II.

Žádost o informace HZS Beroun