Proč jsme podali žádost o informace

Žádost o poskytnutí informací jsme podali, protože nás zajímá, kteří poddodavatelé se podíleli na plnění veřejné zakázky.

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti