Proč jsme podali žádost o informace

Aktualizováno 30. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací jsme podali proto, že nás zajímá, co se děje na stavbě.

Opětovně jsme požadované informace nedostali ani po stížnosti, a proto jsme požádali o pomoc KÚ SčK Žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti.

Původní žádost byla o nahlédnutí, tedy OÚ by neměl žádnou práci s vytvářením kopiií apod., pouze bychom přišli na obecní úřad a prolistovali si stavební deník, popřípadě pořídili sami fotokopie. Odpověď OÚ byla nejen v rozporu se zákonem, ale měli jsme se dostavit ve stanovených hodinách, které neodpovídaly úředním hodinám, přímo na stavbu a tam za přítomnosti stavbyvedoucího by nám bylo umožněno nahlédnout do stavebního deníku. Přitom na stavbu je přístup neoprávněným osobám zakázán, jedná se o nebezpečné prostředí, a prvopis stavebního deníku má mít k dispozici OÚ u sebe!

Protože je elektronická komunikace efektivnější, podali jsme 9. 7. 2020 žádost ještě datovou zprávou do datové schránky OÚ. Tentokrát jsme požádali o kopii Stavebního deníku. Obecní úřad si tak vlastní neochotou a nečinností jako obvykle zbytečně přidal práci.

15. 7. 2020 urgoval KÚ SčK obecní úřad o předložení spisu.

24. 7. 2020 vydal KÚ SčK rozhodnutí, na základě kterého je OÚ povinen do 15 dní poskytnout požadované informace nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí.

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.

Žádost o informace

Stížnost

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Žádost o informace (ISDS)

Urgence předložení spisu KÚ SčK

Rozhodnutí KÚ SčK

Stížnost (ISDS)