Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 21. 8. 2020 

Žádost o poskytnutí informací jsme podali proto, že nás zajímá, co se děje na stavbě.

Opětovně jsme požadované informace nedostali ani po stížnosti, a proto jsme požádali o pomoc KÚ SčK Žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti.

Původní žádost byla o nahlédnutí, tedy OÚ by neměl žádnou práci s vytvářením kopií apod., pouze bychom přišli na obecní úřad a prolistovali si stavební deník, popřípadě pořídili sami fotokopie. Odpověď OÚ byla nejen v rozporu se zákonem, ale měli jsme se dostavit ve stanovených hodinách, které neodpovídaly úředním hodinám, přímo na stavbu a tam za přítomnosti stavbyvedoucího by nám bylo umožněno nahlédnout do stavebního deníku. Přitom na stavbu je přístup neoprávněným osobám zakázán, jedná se o nebezpečné prostředí, a prvopis stavebního deníku má mít podle smlouvy o dílo k dispozici OÚ u sebe na úřadě!

Protože je elektronická komunikace efektivnější, podali jsme 9. 7. 2020 žádost ještě datovou zprávou do datové schránky OÚ. Tentokrát jsme požádali o kopii Stavebního deníku. Obecní úřad si tak vlastní neochotou a nečinností jako obvykle zbytečně přidal práci.

15. 7. 2020 urgoval KÚ SčK obecní úřad o předložení spisu.

24. 7. 2020 vydal KÚ SčK rozhodnutí, na základě kterého je OÚ povinen do 15 dní poskytnout požadované informace nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí.

5. 8. 2020 jsme dostali odpověď na žádost zaslanou prostřednictvím datové schránky. Přibližně 50% poskytnutých informací je zcela nečitelných. Byl to záměr nebo neschopnost naskenovat stavební deník kvalitně?

Nezbylo nám nic jiného, než 9. 8. 2020 podat stížnost a dožadovat se čitelných kopií.

20. 8. 2020 jsme dostali odpověď, ve které si starosta Pavel Hubený stěžuje, že jsme přesně nespecifikovali všechny nečitelné stránky jím dříve zaslané. Asi není zvyklý po sobě práci kontrolovat a očekává, že jeho nekvalitní práci po něm bude pokaždé někdo kontrolovat a upozorňovat ho na chyby (nebo ještě lépe nekontrolovat a neupozorňovat na ně). Takto se pracovalo za socialismu, ale doba už notně pokročila. Jak vidno, ne každý to zaregistroval a už vůbec ne každý změnil svoje návyky z dob vlády jedné strany.

O licoměrnosti (pokrytectví) starosta Pavla Hubeného víme, nepřekvapí nás. Tuto jeho vlastnost opět potvrdil v průvodním dopisu, kde uvádí "Velice se omlouváme za tyto nepříjemnosti, kterým šlo předejít při osobní návštěvě a nahlédnutí do deníku ...".

18. 5. 2020 jsme o nahlédnutí do stavebního deníku požádali! Poslední den zákonné lhůty pro vyřízení žádosti jsme obdrželi email (!), abychom (přesněji Jiří Bureš) přišli nahlédnout do stavebního deníku přímo na stavbu 3.4. (asi jde o překlep, správně má být 3. 6.) nebo 5. 6. 2020. Ale informace (včetně varianty nahlédnutím) mají být poskytnuty do 15 dnů od žádosti. Rozhodně ne 16. nebo 18. den. A protože pán velkomožný nedostal ihned odpověď na email, urgoval ji hned druhý den ráno v 8 hodin.

Jiřímu Burešovi nebylo odpovězeno dodnes, 24. 7. 2020 vydal KÚ SčK rozhodnutí o povinnosti OÚ poskytnout požadované informace nebo odmítnout žádost. Nic z toho OÚ neudělal.

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.

Žádost o informace

Stížnost

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Žádost o informace (ISDS)

Urgence předložení spisu KÚ SčK

Rozhodnutí KÚ SčK

Stížnost (ISDS)