Proč jsme podali žádost o informace

Žádost o poskytnutí informací o Spisovém řádu jsme podali proto, protože se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů obecního úřadu, který stanoví pravidla pro nakládání s dokumenty a protože máme za to, že Spisový řád je zastaralý, neaktualizovaný, nehledě na to, že OÚ se neřídí v případě evidence dokumentů ani tímto starým Spisovým řádem.

28. 7. 2020 jsme obdrželi odpověď OÚ:

"Vážený, na základě Vaší žádosti ze dne 14. 7. 2020, č.j. 593/2020 Vám zasílám kopii Spisového řádu OÚ Hudlice. Tento spisový řád nám zpracovala firma Služby pro malé obce s.r.o. Hudlice. Přikládám kopii faktury."

Jako bonus nám OÚ poskytl informaci, kdo spisový řád zpracoval, kolik to stálo a kdy to OÚ zaplatil. A pak že nemají čas! Co tím chtěli asi říci? No proč se ptáme, když Služby pro malé obce s.r.o. vlastní Bronislava Buroňová a spisový řád zpracoval konzultant firmy Radovan Buroň a zaplatili za to 16 000 Kč!

Zapomněli ale na jiné věci - za prvé tehdejší Spisový řád nevyhovoval legislativě (mj. chyběly evidence, prohlášení o shodě u software atd., viz Analytický dotazník), proto si OÚ objednal zhotovení legislativě odpovídajícímu Spisového řádu a za druhé že stávající Spisový řád byl vydán k 1. 7. 2011 a od té doby nejen uběhlo 9 let, ale došlo k významným změnám v legislativě. Ale ona elektronizace a digitalizace veřejné samosprávy obešla Hudlice širokým obloukem, takže se nelze divit, že i tady vedení OÚ zaspalo.

Mimo komunikaci o žádosti jsme místostarostovi Rudolfovi Hrkalovi odpověděli emailem:

... číst celý článek

Analytický dotazník