Proč jsme podali žádost o informace

Společnost ACCON managers & partners, s.r.o. je, dalo by se říci, výhradním zpracovatelem žádostí o poskytnutí dotací a organizátorem výběrových řízení pro Obec Hudlice. Jak jsme zjistili, přestože objem zakázek pro tuto společnost přesáhl za období od 5. 3. 2014 do 12. 3. 2019 to bylo za 764 500 Kč bez DPH, byly její služby z 18 případů pouze 5 krát ošetřeny alespoň nějakou smlouvou, v ostatních 13 případech byly služby objednány formou jednoduché objednávky.

Na poskytování těchto služeb nikdy vedení obce nevypsalo žádnou veřejnou soutěž a je více než zarážející, že služby objednávalo i po té, kdy dle sdělení starosty Pavla Hubeného, zavinila společnost ACCON managers & partners, s.r.o. i udělení pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 300 000 Kč Obci Hudlice.

Zajímavé je také stanovení výše odměny pro společnost ACCON managers & partners, s.r.o. ZA PROVEDENOU PRÁCI v případě Zpracování a podání žádosti o dotaci z MF. Odměna byla smluvně stanovena na 50 000 Kč bez DPH + 1% z přidělené dotace, max. 150 000 Kč bez DPH. Na naši otázku na jednání zastupitelstva 11. 7. 2019 "Proč je stanoven jako odměna za služby podíl z dotace?", nám starosta Pavel Hubený odpověděl, že je to běžné. Nám to více připomíná PODÍL NA ZISKU, protože 50 000 Kč by mělo pokrýt cenu práce za zpracování a podání žádosti o dotaci.

Vzhledem k tomu, že obec musela pro nedokončení projektu rozšíření základní školy v daném termínu (6. 12. 2019 dle sdělení starosty Pavla Hubeného na jednání zastupitelstva 11. 7. 2019) vracet část z 20 miliónové dotace, zeptáme se obecního úřadu. jaká byla skutečná odměna pro společnost ACCON managers & partners, s.r.o.

Na to, že je nemožné dodržet s ohledem na nepřipravenost projektu na rozšíření základní školy termín 6. 12. 2019, jsme upozorňovali a z toho důvodu i odmítali Pavlem Hubeným předložené řešení od jara 2019.

Žádost o informace I.

Odpověď obecního úřadu I.

Žádost o informace II.

Stížnost na nedodržení lhůty I.

Stanovisko MV ČR

Odpověď obecního úřadu II.