Proč jsme podali žádost o informace

O působení společnosti SPEKTRA, spol. s r.o. v Hudlicích kolují různé zvěsti. Abychom zjistili alespoň jeden fakt, požádali jsme obecní úřad o poskytnutí informace o úplatných plněních od roku 2010.

Obecní úřad nám sdělil, že společnost SPEKTRA získala od 8. 2. 2010 do 3. 5. 2019 od obce Hudlice 25 522 921 Kč vč. DPH. Připočtěte k tomu smluvní cenu 29 807 704 Kč vč. DPH za zakázku na rozšíření základní školy (https://uverejnovani.cz/offers/details/2429) a máte celkem ‭55 330 625‬ Kč vč. DPH, což je za posledních 10 let průměrně 5,5 miliónů Kč ročně.

A to je přibližně třetina ročního rozpočtu obce pro jednu firmu.

 

Porušení zákona obecním úřadem

Obecní úřad neposkytl informace v tzv. otevřených datech s vysokým stupněm otevřenosti (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 3, odst. 7, Novela zákona o svobodném přístupu k informacím).

Ke dni 10. 1. 2020 odpověď není obecním úřadem zveřejněna "způsobem umožňujícím dálkový přístup", tzn. na webových stránkách obce (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 5, odst. 5). http://www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/zadosti-o-informace/

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu I.

 

Odpověď obecního úřadu II.