Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 17. 6. 2020 

Několikrát jsme upozorňovali, naposledy na jednání zastupitelstva obce 12. 12. 2019, na to, že je nutné narovnat po právní stránce vztah mezi Základní školou Hudlice a TJ Sokol Hudlice ohledně využívání sokolovny pro výuku tělesné výchovy. Nejen pro to, aby bylo zřejmé, kolik obec ročně stojí pronájem tělocvičny, ale aby např. bylo i jasné, kdo hradí případné škody, ať už vzniknou na straně majitele tělocvičny TJ Sokol (poškození vybavení apod.) nebo základní škole (zranění z důvodu uvolnění cvičebního nářadí apod.).

Abychom byli schopni dospět alespoň k orientačním nákladům, požádali jsme ředitelku základní školy o informace o výuce tělesné výchovy v sokolovně.

TJ Sokol Hudlice dostává každoročně velmi štědré dotace od obce. Od roku 2016 do roku 2020 to je celkem 1 528 000 Kč.

Dotace schválené zastupitelstvem obce pro TJ SOKOL Hudlice:

2016 282 000 Kč
2017 298 000 Kč
2018 288 000 Kč
2019 310 000 Kč
2020 350 000 Kč

 

Na dřívější otázku "Kolik stojí hodina pronájmu sokolovny?" jsme se od Rudolfa Hrkala dověděli (srpen 2019, osobní jednání na OÚ), že hodina stojí 300 Kč.

školní rok počet hodin cena pronájmu
2016/17 183 54 900
2017/18 189 56 700
2018/19 175 52 500

 

Na základě odpovědi ředitelky základní školy (viz tabulka výše) jsme statistickými výpočty po "očištění" od pronájmu sokolovny dospěli k výsledku, že průměrná dotace TJ Sokol Hudlice je 239 800 Kč ročně.

Také jsme se od ředitelky základní školy dověděli, že sokolovnu využívá dlouhodobě na základě ústní dohody smile a dodává "Právní vztah bude upraven smlouvou o výpůjčce. Písemná podoba smlouvy je rozpracována."

4. 6. 2020 jsme se dotázali, zda je již smlouva sjednána. 17. 6. 2020 jsme obdrželi odpověď "Základní škola Hudlice od 11. 3. 2020 objekt TJ Sokol Hudlice neužívá a výhledově jej užívat nebude. Právní vztah bude upraven smlouvou o výpůjčce k 1. 9. 2020." Jak vidno "výhledy" ZŠ jsou velmi krátkodobé. 17. 6. napíše ředitelka ZŠ, že vlastně smlouvu nepotřebuje, protože od 11. 3. objekt nevyužívá a "výhledově jej užívat nebude". Tedy až od 1. 9. 2020. smile Takže je pořád času dost. Jakpak se projeví skoro půlroční nevyužívání sokolovny na poskytnuté roční dotaci 350 000 Kč? Nezbývá nám nic jiného, než požádat o vyúčtování dotací za předchozí roky a počkat na vyúčtování roku 2020.

K článku nám poslal svůj názor Rudolf Hrkal.

Žádost o informace

Odpověď ředitelky ZŠ

Žádost o informace (smlouva)

Odpověď ZŠ (smlouva)