Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 4. 8. 2020 

Žádost o poskytnutí informací jsme podali, protože máme podezření, že služební vozidlo DACIA 4SF 8949 je zneužíváno k soukromým účelům.

Dotazem u OÚ Nižbor jsme zjistili, že p. Daniel Hubinger žádal 11. 4. 2019 o udělení výjimky pro vjezd vozidla na období od dubna 2019 do dubna 2021 za účelem výkonu rybářského práva pro služební vůz DACIA 4SF 8949!

13. 7. 2020 jsme požádali OÚ o knihu jízd. 27. 7. 2020 jsme dostali odpověď OÚ. A jako obvykle naprosto k ničemu. Žádali jsme buď o kopii knihy jízd (to je-li vedena "papírově") nebo o datový soubor (kdyby náhodou byla vedena elektronicky). Místo toho nám bylo pouze sděleno, že je vedena analogově ("papírově") a tečka. Nezbylo nám nic jiného, než opět poslat stížnost na neposkytnutí informací.

4. 8. 2020 jsme obdrželi odpověď OÚ s kopií knihy jízd za rok 2019.

U jediné jízdy 28. 8. 2019 není uveden důvod, pouze odkud - kam Hudlice a ujeto 17 km. U všech ostatních jízd je jako důvod jízdy uvedeno "ČOV" (předpokládáme "čistička odpadních vod"). Z uvedeného usuzujeme, že služební vozidlo nebylo určeno k soukromému užívání a se zaměstnancem D. Hubingerem nebyla sepsána smlouva o užívání motorového vozidla k soukromým účelům.

Budeme se dále ptát OÚ Hudlice, jestli i v souvislosti se žádostí D. Hubingera u OÚ Nižbor o udělení výjimky pro vjezd vozidla na období od dubna 2019 do dubna 2021 za účelem výkonu rybářského práva pro služební vůz DACIA 4SF 8949 došlo k porušení Zákoníku práce a pokud ano, jaká OÚ přijal opatření.

Žádost o informace

Žádost o informace (OÚ Nižbor)

Odpověď OÚ Nižbor

Odpověď OÚ

Stížnost na neposkytnutí informací

Odpověď OÚ (2)