Proč jsme informovali ÚOHS a ostatní úřady

Protože ze strany obecního úřadu provází od začátku veřejnou zakázku na rozšíření základní školy netransparentní jednání, upozornili jsme různé úřady na to, že mohlo dojít k nerovnému zacházení. Posuďte sami:

  • Na dokumentech nutných k podání žádosti o dotaci se podílela SPEKTRA spol. s.r.o.
  • Dokumentaci pro zadávací řízení rovněž připravovala SPEKTRA spol. s.r.o.
  • Jedním z předmětu zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, na základě dokumentace zpracovanou společností SPEKTRA spol. s.r.o.
  • SPEKTRA spol. s.r.o. se podílela na vypracování zadávacích podmínek.
  • Byla předložena nabídka pouze jediného uchazeče, a to SPEKTRA spol. s.r.o. Její nabídka překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky o 1,87 mil. Kč!

Máme za to, že postup a jednání obecního úřadu zvýhodňuje SPEKTRA spol. s.r.o.

Věc řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, čekáme na jeho rozhodnutí.

Zde jsou Zakázky SPEKTRA, spol. s r.o. pro Hudlice od 8. 2. 2010 do 3. 5. 2019.

Informace a podnět I.

Odpověď KÚ SčK

Odpověď NKÚ

Odpověď MF ČR

Odpověď MMR ČR

Urgence ÚOHS