Proč jsme podali podnět ke kontrole spisové služby

Podnět ke kontrole výkonu spisové služby jsme podali, protože jsme zjistili, že obecní úřad neeviduje řádně dokumenty. Dokumenty, které jsou doručeny osobně (na podatelnu), poštou nebo třeba datovou schránkou jsou evidovány, ale dokumenty, ať už doručené nebo odeslané, se kterými nakládá zejména starosta Pavel Hubený, nejsou v převážné většině evidovány vůbec. A nejedná se o dokumenty bezvýznamné. Jde třeba o korespondenci s účastníky veřejných zakázek, smlouvy o dílo, žádosti o dotace, objednávky, předávací protokoly atd. Také jsme zjistili, že mnohé dokumenty úplně chybí. Jak jsme na to mohli přijít? Prohlédli jsme si pečlivě dokumenty, které nám byly poskytnuty a na nich jsme našli odkazy na dokumenty, které obecní úřad nebyl schopen od srpna 2019 doložit!

23. 7. 2020 měla proběhnout kontrola výkonu spisové služby státním oblastním archivem. Budeme se ptát na její výsledek.

Podnět ke kontrole spisové služby

Podnět ke kontrole spisové služby - dotaz na stav věci

Podnět ke kontrole spisové služby - Odpověď SOA