Stížnost je prostředek, jak druhou stranu upozornit na to, že nesplnila nebo neplní svoje povinnosti. Obvykle jí předchází žádost, výzva nebo informace, aby ten, kdo má nějakou povinnost věděl, že ji má plnit. Povinnosti obecnímu úřadu ukládají zákony, vyhlášky, nařízení atd. Starosta obce je zároveň zastupitelem a jako každý zastupitel složil slib. V něm se mj. praví "... a řídit se Ústavou a zákony České republiky.". Přesto to v Hudlicích kolikrát vypadá, že si může vybírat, kterým zákonem se řídit bude a kterým nebude.