Proč jsme podali stížnost

V pondělí 18. 5. 2020 jsme podali návrh na zařazení na pořad jednání zastupitelstva. Náš návrh předložený 6 zastupiteli nebyl zařazen v předloženém znění, ale opět si Pavel Hubený neodpustil osočování, pomluvy a manipulaci a předkládá text sám a v jiném znění. Hovořit v jeho případě o mravnosti, je zbytečné, protože kde nic není, ani smrt nebere. Je to on, kdo záměrně rozeštvává, aby pak pokrytecky v Jedovaté slině (obecní zpravodaj), na zastupitelstvu, ale i při jakékoliv jiné příležitosti pomlouval ty, kteří nesdílejí jeho názor a dělal okolo své osoby svatozář.

Zaslali jsme mu ihned stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva a rovněž se obrátili na Ministerstvo vnitra ČR.

Stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva

MV ČR - Žádost o souhlas

Souhlas se ztožněním