Proč jsme podali stížnost

 Aktualizováno 1. 7. 2020 

Obecní úřad je povinen do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předchozí rok, ze které se občané mj. dovědí počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti a počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. To, že obecní úřad neustále porušuje zákon tím, že nezveřejňuje odpovědi § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., to už je "v podstatě víceméně tradiční".

Zaslali jsme tedy stížnost, aby OÚ věc napravil. Ani po 67 dnech jsme neobdrželi žádnou odpověď, tedy ani jestli je stížnost oprávněná. Nezbylo nám nic jiného než postupovat podle zákona a podat ke krajskému úřadu žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti. Ten předal stížnost MV ČR, ale z neznámých důvodů ji anonymizoval, takže MV ČR nás muselo požádat o zaslání stížnosti. Veřejná správa si vzájemně anonymizuje dokumenty, aniž by je zveřejňovala! Další povedený kousek Mgr. Jiřiny Humlové z odboru legislativně právního KÚ SčK.

26. 5. 2020 vyzval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Obecní úřad Hudlice k doložení vyřízení stížnosti (nic nedostanou, protože OÚ stížnost nevyřídil) a kdy byla Výroční zpráva zveřejněna (opět nic nedostanou, protože OÚ dokumenty neeviduje, nebudeme-li považovat za evidenci stoh papírů na stole Pavla Hubeného).

Takže jsme se nespletli! MV ČR opravdu nic nedostalo, ono kde nic není, ani MV ČR nebere. Místo toho poslalo MV ČR urgenci.

Obec Hudlice zastoupená starostou Pavlem Hubeným nereagovala ani na urgenci MV ČR. To poslalo další výzvu s upozorněním na povinnost podat správnímu orgánu vysvětlení a možným opakovaným udělením pokuty.

Stížnost na nezveřejnění výroční zprávy 2019

Žádost o přešetření vyřízení stížnosti

KÚ SčK - Postoupení žádosti

MV ČR - Žádost o souhlas

Udělení souhlasu

Výzva MV ČR k vyjádření

Urgence MV ČR

Výzva MV ČR k vyjádření II.