Často se stává, že se starosta Pavel Hubený vyjádří ať už při různých příležitostech nebo s časovým odstupem protichůdně, takže jsme "v podstatě více méně" zmateni, které vyjádření platí. Takováto vyjádření budeme zveřejňovat vždy s uvedením zdroje, dokumenty budou součástí článků, v případě výroků na jednání zastupitelstva bodou součástí také pořízené nahrávky.

Nedůvěryhodnost výroků starosty Pavla Hubeného (popř. jiných osob) měříme certifikovaným pinocchiometrem od 1 Pi do 5 Pi. Základní jednotkou je 1 Pi (Pinocchio). Základním měřítkem (etalonem) pro 1 Pi je tvrzení "n tento čtvereček je bílý".

 

Autorská práva

Tak dělali nebo nedělali?

V článku Slovo starosty, který byl zveřejněný ve zpravodaji Hudlice Dnes, 27. 9. 2019, číslo 4, Pavel Hubený mj. píše:

"Bohužel zahájení vlastních stavebních prací se opožďuje v důsledku dalších požadavků dotčených orgánů. Obec průběžně zajišťuje vše pro co nejrychlejší realizaci tohoto záměru ...".

Ale 21. 2. 2020 v odpovědi na naši žádost o poskytnutí informací Pavel Hubený uvedl "Z toho vyplývá, že obec Hudlice nevedla s dotčenými orgány jakoukoliv korespondenci ...".

Tak jak je starosto? Zajišťovali nebo nevedli?

Další podrobnosti najdete v Rozšíření základní školy.

Tak jednal, jednal opakovaně nebo vůbec?

Na jednání zastupitelstva dne 20. 6. 2019 starosta Pavel Hubený na dotaz Bc. Bronislavy Buroňové na obnovu bývalé dolní prodejny COOP odpověděl, že (citace ze zápisu) „… obec osloví soukromého majitele bývalé prodejny, zda by alespoň dočasně nepronajal tuto prodejnu.“ Po osmi (8) měsících jsme mu jeho slib připomněli. A co jsme se dověděli?

"Starosta obce pan Pavel Hubený opakovaně projednával s majiteli ...", "Z tohoto jednání nebyl pořízen žádný písemný dokument ...", uvádí obecní úřad v odpovědi.

Tak jak je to? "Opakovaně" (tedy několikrát) a "z tohoto jednání" (tedy jednoho)? Tak bylo jednání více nebo jedno? Ona je ale celá odpověď zmatená - "Majiteli bylo sděleno, že připravují využití ..." Snad "Majitelem bylo sděleno ..."

Starosta Pavel Hubený, který zastupuje obecní úřad, není schopen doložit, že jednal ve věcech majetkoprávních.

Tak jak je starosto? Jednal, jednal opakovaně nebo vůbec?

Další podrobnosti najdete v Dolní prodejna COOP.