Vedení obce zveřejňuje údaje o veřejných zakázkách a dotacích jen v naprosto minimálním rozsahu tak, aby splnilo právě jen minimální zákonné požadavky. Nezveřejňuje smlouvy s dodavateli, abychom viděli, za jakých podmínek bude dílo dodáno, nezveřejňuje předávací protokoly, abychom viděli, jaký byl výsledek. Zkrátka vše v co největší tichosti, bez dokumentů a když informace, tak v Hudlickém zpravodaji podaná tak, aby byly vyzdviženy zásluhy a úsilí vedení obce a pokud už se chyby nedají ututlat, pak se vymluvit a svést je na někoho jiného.

Pro příklad nemusíme chodit daleko, podívejte se na Rozšíření základní školy.

A že na profilu zadavatele elektronického nástroje pro podporu veřejných zakázek nebo na úřední desce Obce Hudlice najdete jen některé veřejné zakázky? Nedivte se. Převážnou většinu veřejných zakázek koncipuje vedení obce jako zakázky malého rozsahu a osloví přímo konkrétní dodavatele. Těžko tam budete hledat Zakázky SPEKTRA, spol. s r.o. nebo Zakázky ACCON managers & partners, s.r.o. Podívejte se kolik jich bylo a za kolik statisíců a miliónů korun v předchozích odkazech.