Autor: Radovan Buroň

Velmi často, takřka na každém jednání zastupitelstva, je místostarostou Rudolfem Hrkalem připomínáno, že díky mně platí občané vyšší částku za odvod odpadních vod, tzv. stočné. Nezlobím se na něj, protože vysvětlit mu legislativní principy stanovení množství odpadních vod a výpočet stočného je nad lidské síly.

Ale proč s tím vůbec začínám? Při "inventuře" dokumentů jsem náhodou narazil na text, který Rudolf Hrkal napsal 15. 3. 2017 do diskuzního fóra na www.obec-hudlice.cz. Tak jen pro pobavení a dokreslení jeho způsobu uvažování.

... číst celý článek

1. díl - Cena stočného, Změna paušálu na odečet vodoměru

Autor: Radovan Buroň

Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agógos = „vůdce“) je v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně.

... číst celý článek

2. díl - Poplatek za zhodnocení pozemku

Autor: Radovan Buroň

POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ POZEMKU

Hudlice dnes, 20. srpen 2010, číslo 3, Slovo starosty, Pavel Hubený, strana 2:

„V jak obrovském kontrastu je to se záměrem v naší obci, kdy by se měli občané podílet příspěvkem na nemovitost ve výši cca 5 tis. Kč.“

... číst celý článek

3. díl - Realizace kanalizace, Věcné břemeno, Odpovědnost

Autor: Radovan Buroň

REALIZACE KANALIZACE

Hudlice dnes, 14. říjen 2013, číslo 3, Tlaková kanalizace, Rudolf Hrkal, strana 1:

„Na místě bude rozhodnuto o přesném umístění čerpací jímky vzhledem k vyústění trubek s odpadní vodou z nemovitosti. Po vzájemné dohodě majitele a technika bude zakresleno přesné umístění jímky s tím, že majitel nemovitosti zákres podepíše, ponechá si jeden výtisk a druhý bude OÚ.“

... číst celý článek

4. díl - Přestupky proti zákonu, Smlouva s obcí, Závěr

Autor: Radovan Buroň

PŘESTUPKY PROTI ZÁKONU

Berounský deník, 3. únor 2016, Hudlice mají
ve zkušebním provozu kanalizaci, Romana Šimková:

„Spodní část obce je na hlavní řady kanalizace už téměř napojena celá.“

„Nyní už je čistírna ve zkušebním provozu a je na ni napojeno asi dvě stě nemovitostí a další se napojují," vysvětlil důvod prodloužení stavby Pavel Hubený.“

... číst celý článek