Aktualizováno 5. 7. 2020 

Tématu rozšíření základní školy se věnujeme na více místech. Obecního úřadu se ptáme na informace související s Rozšířením základní školy, na netransparentnost a možné zvýhodňování jsme upozornili Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Informací o veřejné zakázce Rozšíření kapacity základní školy.

Vše, od dotace až po smysluplnější projekt, mohlo vypadat jinak, kdyby byl projekt řádně připraven. Na jeho nepřipravenost a velké riziko vrácení dotace pro nedokončení stavby v termínu jsme koaliční zastupitele včele se starostou Pavlem Hubeným upozorňovali od jara 2019. Nabízeli jsme spolupráci ke snížení rizik. Samozřejmostí pak měl být řádný rozpočet. A to je řeč pouze o stavbě, vybavení školy a další náklady nejsou do této částky zahrnuty.

Je nám neustále předhazováno, že bráníme výstavbě školy za každou cenu. Takto to vidí starosta Pavel Hubený a místostarosta Rudolf Hrkal. My chceme, aby projekt II. stupně ZŠ byl smysluplný nejen po dostavbě, ale, a to zejména, při jeho provozování. Starosta Pavel Hubený není ochoten si připustit, že jeho odmítání a nepřipouštění diskuze se všemi zastupiteli podložené ověřitelnými argumenty a spolupráce, nám ponechává pouze jedinou možnost, jak se zapojit do projektu, aby byl dokončen řádně a pokud možno bez chyb, a to podávání žádostí o poskytnutí informací. Tím, že ignoruje, podceňuje a místy i zesměšňuje naše názory, jsme nuceni hledat jinde, kde těmto názorům bude dopřáno sluchu.

Doufejme, že alespoň ZŠ bude veřejně přístupná a nedopadne jako hřiště u lesa, které bylo rekonstruováno z dotací, kde byla podmínkou veřejná přístupnost. Podívejte se, jak se s přístupností veřejnosti vypořádal Trubín. Jasná pravidla, jasné informace, jednoduchý přístup.

 

Fakta o projektu (údaje jsou vč. DPH):

26. 2. 2019 na zasedání zastupitelstva schválili někteří zastupitelé "Podání žádosti o dotaci ..." (bod 6 b). Předpokládaná dotace MF ČR činila 20 000 000 Kč, s 10% spoluúčastí obce, tj. 2 000 000 Kč, mělo stát rozšíření základní školy 22 000 000 Kč. Na jednání zastupitelstva jsme požadovali, aby v usnesení byla uvedena předpokládaná cena projektu. Marně. Bylo třeba si ponechat zadní vrátka pro postupné navyšování jeho ceny.

Naš obavy se potvrdily. V zadávací dokumentaci je už předpokládaná hodnota veřejné zakázky 27 545 916 Kč! Tedy více o 5 545 916 Kč než bylo dříve na zastupitelstvu deklarováno starostou obce Pavlem Hubeným.

Vítězný a jediný uchazeč je SPEKTRA spol. s r.o. podává nabídku a nakonec je s ním podepsána smlouva na 29 807 704 Kč! To je více už o 7 807 704 Kč než bylo dříve předloženo zastupitelům starostou obce Pavlem Hubeným.

Zhotovitel (dodavatel) SPEKTRA spol. s r.o. neprovedl v termínu práce podle smlouvy, proto byla konečná dotace MF ČR pouze 11 683 538 Kč.

Přijaté dotace 21 683 538 Kč a dosavadní spoluúčast Obce Hudlice 6 327 365 Kč dělají náklady ve výši 28 010 903 Kč (MF ČR 11 683 538 Kč, KÚ SčK 10 000 000 Kč, Obec Hudlice 6 327 365 Kč).

Veřejné zakázky v Hudlicích jsou předraženy, některé až o 30%, tedy maximální limit, který zákon o veřejných zakázkách u stavebních prací dovoluje. A tam kde ani 30% nestačilo, vystavil starosta zhotoviteli další objednávky.

Takže i zde můžeme očekávat, že náklady na rozšíření kapacity základní školy dosáhnou 38 750 015 Kč. A to vše za další přílepek, bez vyhovujícího zařízení pro tělesnou výchovu (tělocvična, sportovní areál) a bez stravování žáků ve škole. Píše se rok 2020, Hudlice nebudou mít tomu odpovídající školu, někteří zastupitelé pouze podporují rozšiřování skanzenu v rezervaci.

 

Fakta o (ne)připravenosti projektu:

- nedokončení projektu v termínu znamenalo vyplacení pouze 58,42% ze schválené dotace 20 mil. Kč dotace (vyplaceno bylo 11 683 538,22 Kč),

- zastupitelstvo 10. 3. 2020 hlasovalo o schválení dodatku ke smlouvě se SPEKTRA spol. s r.o. o prodloužení plnění ze 7 na 9 měsíců. Někteří zastupitelé jdou opět na návrh starosty Pavla Hubeného na ruku dodavateli SPEKTRA spol. s r.o. V závazné zadávací dokumentaci na str. 10 byl uveden termín předání staveniště "září 2019". Dle informací starosty bylo staveniště předáno 25. 10. 2019, tedy o jeden (1) měsíc oproti původnímu předpokladu. Ale termín dokončení byl dodavateli posunut o dva (2) měsíce a bez jakékoliv sankce! Co získala Obec Hudlice? Co získal starosta Pavel Hubený? Co získala SPEKTRA spol. s r.o.? Cui bono? Cui prodest?

- den před zasedáním zastupitelstva 26. 5. 2020 jsme dostali podklady pro další bod, který nebyl v pozvánce - Změna zřizovací listiny ZŠ, a to s právní vadou. Jednání zastupitelstva bylo přerušeno na přibližně 20 minut, aby starosta mohl najít zřizovací listinu, na kterou se odvolával předložený dodatek. Zdůvodňoval to tím, že teprve předchozí čtvrtek dostala p. ředitelka informace o nutné změně zřizovací listiny a že je to vzor (zastupitelům nebyl ke schválení předložen dodatek v konečném znění). Po více než roce od schválení podání žádosti o dotace jsou starosta i p. ředitelka překvapeni, že s rozšířením o II. stupeň bude nutná změna zřizovací listiny! Co dalšího je překvapí? Které další dříve a včas předvídatelné věci budou řešit za pochodu? Vypadá to tak, jakoby Hudlice byla první obec v republice, která bude mít II. stupeň ZŠ. Ale ne. Potvrzují se jenom naše obavy a dřívější výtky, že projekt není řádně připraven, že starostův přístup "teď to nemusíme dělat, teď to není třeba, cenu nemusíme znát, přece nebudeme dělat projekt do šuplíku, teď schválíme jenom toto, vždyť to můžeme později odmítnout" je nekoncepční a chaotický. K odmítnutí i špatně připraveného projektu nikdy nedojde, protože v dalším kroku odůvodňuje nutnost jeho schválení tím, že "dotaci přeci nevrátíme, cenu nemusíme znát, schválíme další krok a uvidíme". Ta nekoncepčnost je však pouze zdánlivá. Jde totiž o jeho záměrnou manipulaci, protože řádně připravený projekt by odhalil jeho slabiny (starosty i projektu) a hledal by podporu podstatně hůře a neměl by se později na co vymlouvat.

Informacím od starosty Pavla Hubeného nevěříme, protože jeho ústní vyjádření jsou převážně demagogická, manipulativní a lživá. Abychom mohli nahlédnout do dokumentů, musíme se tedy ptát formálně. Odpověď buď nedostaneme vůbec, nebo je vyhýbavá (nerozí tomu, co se po něm chce), nebo odpoví, že žádost je "šiakniózní", a podali jsme ji jen proto, abychom ho zdržovali od "plnění náročných úkolů" (to není legrace, to je citace, mrazivá legrace je číst jeho citace).

Mnohdy jej v tom podpoří i KÚ SčK. Ale všeho do času! MV ČR již vyhodnotilo naše podání jako žádost o ochranu před nečinností a vzhledem k prověření možné nečinnosti Krajského úřadu Středočeského kraje ho požádalo o vysvětlení. MV ČR jsme zaslali dřívější rozhodnutí KÚ SčK, které podle našeho názoru dosvědčují protekcionismus KÚ SčK vůči Pavlu Hubenému.

A jako obvykle OÚ neodeslal stížnost nadřízenému orgánu (KÚ SčK), takže KÚ SčK nemohl podle MV ČR činit. KÚ SčK však dobře věděl o stížnosti, protože ji dostal na vědomí. Proto jsme 11. 6. 2020 zaslali KÚ SčK Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.

KÚ SčK zaslal 3. 7. 2020 urgenci předložení spisu. Jak vidno, z dodržování zákonů si Pavel Hubený nic nedělá.

Ve věci žádosti o poskytnutí informací o obsahu spisu vydal KÚ SčK 3. 7. 2020 rozhodnutí v náš prospěch.