Veřejná zakázka Rozšíření kapacity základní školy

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu

Stížnost na neposkytnutí informací OÚ

Stížnost na neposkytnutí informací OÚ (KÚ SčK)

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Informace MV ČR

Výzva MV ČR k vyjádření