Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 21. 8. 2020 

4. 6. 2020 jsme podali žádost o poskytnutí informací jsme podali, protože nás zajímá, kteří poddodavatelé se podíleli na plnění veřejné zakázky.

19. 6. 2020 Pavel Hubený odpověděl, že "nevlastní informaci". Přitom podle zadávací dokumentace veřejné zakázky musel uchazeč do nabídky uvést poddodavatele. Že by OÚ nevlastnil nabídku? Tak na základě čeho byla vybrána SPEKTRA k provedení díla?

19. 6. 2020 jsme proto podali stížnost na neposkytnutí požadovaných informací.

13. 7. 2020 jsme museli podat u KÚ SčK žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, protože jsem informace stále nedostali.

5. 8. 2020 urgoval KÚ SčK u OÚ předložení spisu.

19. 8. 2020 rozhodnul KÚ SčK v náš prospěch s tím, že OÚ je povinen požadované informace poskytnout nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti (proto ale musí mít důvody uvedené v zákoně).

Starosta Pavel Hubený opět porušil zákon tím, že v zákonné lhůtě nepředložil nadřízenému orgánu spis obsahující stížnost.

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.

Žádost o informace

Odpověď obecního úřadu

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Urgence předložení spisu KÚ SčK

Rozhodnutí KÚ SčK