Abychom dosáhli alespoň formálního projednání záležitostí, které považujeme za důležité, jsme nuceni o to formálně žádat. Pokud žádáme jako zastupitelé (6) například o zařazení bodů na jednání zastupitelstva, musí je starosta formálně navrhnout, aby potom koalice jednohlasně odhlasovala, že námi navržený bod nebude zastupitelstvem projednáván. To je ta Pavlem Hubeným deklarovaná ochota ke spolupráci.

A pokud požádáme o projednání nějaké záležitosti jako 0,5% občanů (ustanovení zákona o obcích, které ukládá povinnost projednat požadované), pak je věc projednána neveřejně na radě obce, abychom se na veřejném zastupitelstvu dověděli, že bylo radou projednáno, že obec nemusí, že ...

Ale důvodem naší žádosti bylo dovědět se podrobnosti, jaký je plán, co je cílem akce, k čemu a komu bude sloužit a za jakých podmínek, jak jsou připraveny další kroky - stavební projektová dokumentace, veřejná zakázky, provoz a finanční zajištění atd. To jsme se nedověděli. Určitě nám to starosta Pavel Hubený nezatajuje, protože tyto věci vůbec neexistují, nemá je a tak nemá co zatajovat.