Proč jsme žádali o projednání cash flow

Koaliční zastupitelé se pouštějí do finančně náročných projektů, které ale nekončí jejich realizací. Jedná se například o rozšíření základní školy nebo "projekt registrovaného brownfieldu" (Hospoda U růžového stromu a její přeměna na multikulti), kde budou po další roky (minimálně po dobu stanovenou dotačním titulem, obvykle 5 let) nemalé náklady spojené s provozem - budou třeba peníze na mzdy, na energie, na opravy a údržbu, ...

O těchto nákladech se nehovoří, jakoby by nebyly. Proto jsme požádali o projednání cash flow (peněžní tok), abychom se dověděli, jak obecní úřad plánuje náklady a výdaje pro další období.

Až po stížnosti nám starosta Pavel Hubený odpověděl, že "... byla tato záležitost projednána ... na jejím (pozn. rady obce) jednání ..." a že "O projednání ... jste byl informován na jednání zastupitelstva ...".

V odpovědi ještě nezapomněl uvést "... obec Hudlice nesplňuje ... podmínky ... a proto ... nemusí zpracovávat přehled o peněžních tocích.".

Nemusí, takže ani neví. A co bude, až dojde k provozování? No, ještě mají v rezervě další navýšení daně z nemovitosti, stejně tak, jak to udělali po dokončení projektu kanalizace a čističky odpadních vod, aby zalepili díry v rozpočtu. A poznámka zastupitelky Jiřiny Tejnorové na jednání zastupitelstva, že přece na účtu je peněz dost? Ano, ale zapomněla dodat, nebo to spíše od starosty Pavla Hubeného neví, že mnohé z nich jsou vázanými prostředky, třeba jako rezervní fond.

Žádost o projednání

Stížnost na nedodržení lhůty

Potvrzení a žádost MV ČR

Souhlas se ztotožněním

Potvrzení přijetí MV ČR

Odpověď obecního úřadu