Proč jsme žádali o projednání investičního záměru

Když jsme se dříve dověděli z hudlického zpravodaje, že obec (rozuměj Pavel Hubený) zakoupila objekt bývalé hospody U růžového stromu, předpokládali jsme, že má obec zpracován plán nebo jeho varianty, k čemu a komu bude objekt po nutné rekonstrukci sloužit, kolik bude rekonstrukce a vybavení stát peněz, kdo a jak bude zabezpečovat provoz objektu, jaké jsou plánované příjmy a jaké náklady s důrazem na náklady, které budou vznikat, ať už objekt bude využíván nebo ne (běžná údržba, vytápění, mzdy a podobně). Ale protože nikde tyto plány nebyly zevrubně představeny, požádali jsme o projednání investičního záměru s tím, že chceme být seznámeni nejen s plánem, ale chceme, aby byla projednána také veškerá existující dokumentace.

Protože jsme se odpovědi v zákonné lhůtě nedočkali, poslali jsme stížnost. Teprve pak, pravděpodobně až po vyžádání si podkladů Ministerstvem vnitra ČR, starosta Pavel Hubený odpověděl, že "... byla tato záležitost projednána ... na jejím (pozn. rady obce) jednání ..." a že "O projednání ... jste byl informován na jednání zastupitelstva ...".

Jako obvykle následují nic neříkající věty nesouvisející s předmětem žádosti.

Žádná zmínka o nějakých plánech, návrzích, kalkulacích. Kde nic není, ani smrt nebere.

Žádost o projednání

Stížnost na nedodržení lhůty

Potvrzení přijetí MV ČR

Odpověď obecního úřadu

Vyřízení žádosti občanů MV ČR